loga-ue-2017-11.jpg

Wykonanie remontu ścieżki przyrodniczej "13 błota stóp" na Bagnie Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym

Publikacja wydana ramach projektu pod nazwą „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”

W ramach projektu pod nazwą „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 wydano  publikację Przewodnik po ścieżce "13 błota stóp" w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

Czytaj dalej...

logo-ue.png

logo-bip-2.png