05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Zwierzęta - MPK

Podsumowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w 2016 roku

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych funkcjonuje nieprzerwanie od 2003 roku. Zlokalizowany jest on przy siedzibie Mazowieckiego PK przy ul. Sułkowskiego 11 w Otwocku.

Corocznie trafiają do Nas ptaki, w większości pisklęta i podloty, wymagające podkarmienia i odchowania. Gdy osiągną samodzielność, przywracane są z powrotem naturze.

Czytaj dalej...

Reintrodukcja traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego oraz monitoring i ochrona ich siedlisk w Mazowieckim Parku Krajobrazowym w 2016 roku

Podstawowym celem zadania było zwiększenie liczebności traszki grzebieniastej Triturus cristaus i kumaka nizinnego Bombina bombina na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka, gatunków chronionych z mocy prawa krajowego (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt) oraz prawa europejskiego (wymienione w II i IV Załączniku Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).

Czytaj dalej...

Chronimy orzesznicę Muscardinus avellanarius na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Występująca na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego orzesznica Muscardinus avellanarius to najmniejszy ssak z rodziny pilchowatych Gliridae, wielkością podobny do myszy. Cechą charakterystyczną tego gatunku są duże czarne oczy, małe zaokrąglone uszy, owłosiony ogon, żółtaworude umaszczenie z jaśniejszym spodem ciała.

Czytaj dalej...