05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Zwierzęta - MPK

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków w Otwocku-podsumowanie 2017 roku

W 2017 r. na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w Otwocku przebywało łącznie 87 osobników należących do 33 gatunków. W większości ptaki dostarczone zostały przez mieszkańców z terenu Parku, Straż Miejską w Otwocku i przez pracowników MZPK. W przypadku najciężej rannych osobników, przekazane one zostały do Ptasiego Azylu w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, z którym na stałe współpracujemy.

Czytaj dalej...

Podsumowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków w 2016 roku

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych funkcjonuje nieprzerwanie od 2003 roku. Zlokalizowany jest on przy siedzibie Mazowieckiego PK przy ul. Sułkowskiego 11 w Otwocku.

Corocznie trafiają do Nas ptaki, w większości pisklęta i podloty, wymagające podkarmienia i odchowania. Gdy osiągną samodzielność, przywracane są z powrotem naturze.

Czytaj dalej...

Reintrodukcja traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego oraz monitoring i ochrona ich siedlisk w Mazowieckim Parku Krajobrazowym w 2016 roku

Podstawowym celem zadania było zwiększenie liczebności traszki grzebieniastej Triturus cristaus i kumaka nizinnego Bombina bombina na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka, gatunków chronionych z mocy prawa krajowego (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt) oraz prawa europejskiego (wymienione w II i IV Załączniku Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).

Czytaj dalej...