05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Ochrona "Kobylej Góry" w Mazowieckim Parku Krajobrazowym w 2015 roku

„Kobyla Góra” to śródtorfowiskowa wydma tworząca murawę napiaskową (Koelerion glaucae) wraz z jej obrzeżami łączącymi ją ze zmiennowilgotnymi łąkami trzęślicowymi. Wydma położona jest na obszarze Natura 2000 pn. Ostoja Bagno Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka.

img_4803.jpg

W celu zachowania pierwotnego sposobu użytkowania siedliska (tj. koszenie i wypas zwierząt) Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych postanowił zrealizować zadanie polegające na jej ekstensywnym koszeniu.

img_4799.jpg

Dzięki zabiegom wykaszania muraw i łąk zachowane zostaną charakterystyczne dla tego siedliska rośliny, zagrożone głównie sukcesją drzew, krzewów oraz gatunków niepożądanych. Ponadto stworzono dogodne warunki dla odrostu roślin pierwotnie tam występujących.

img_3295.jpg

img_3284.jpg

img_1956.jpg

Zabiegi wykaszania i odkrzaczania wykonano w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

logo_fundusz.bmp