chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Chronimy płazy - "Akcja Żaba"

Wraz z nadejściem wiosny płazy, po przebudzeniu się z zimowego letargu, zaczynają gody. Żaby trawne wychodzą z zimowych ukryć często, kiedy jeszcze resztki śniegu leżą na ziemi. Inne gatunki do końca wiosny stopniowo przystępują do rozrodu. Płazy podejmują wędrówkę, której celem jest dotarcie do dogodnego miejsca do odbycia godów.

Płazy odbywają gody w wodzie, w płytkich czystych, dobrze nasłonecznionych stawach, starorzeczach, jeziorkach, rozlewiskach rzecznych. W wodzie następuje także rozwój młodego pokolenia. Najczęściej są to lokalizacje z których zwierzęta korzystają od wielu pokoleń. Na trasie do zbiorników wodnych płazy napotykają różne przeszkody, wśród których coraz częściej pojawiają się ruchliwe drogi. Wiele zwierząt ginie przekraczając jezdnię.

Od wielu lat na terenie Gminy Piaseczno i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy uczestniczą w akcji ochrony płazów "Akcji Żaba". Akcje organizuje Chojnowski Park Krajobrazowy wraz z Gminą Piaseczno, która finansuje projekt.

Wczesną wiosną na trasie wędrówek płazów ustawiane są specjalne płotki, uniemożliwiające wejście zwierzętom na jezdnię. Wzdłuż tej przeszkody są ustawione pojemniki, do których wpadają żaby. Później dzieci przenoszą je na drugą stronę drogi. Zadanie realizowane jest w dwóch miejscach. Pierwsze zlokalizowane jest przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 873, pomiędzy miejscowościami Zalesie Górne i Pilawa, tuż przy stawach i zbiornikach wodnych. Drugie miejsce znajduje się w miejscowości Głosków – Letnisko, tuż przy rzece o nazwie Struga, która na wysokości Wólki Pęcherskiej łączy się z rzeką Jeziorką. W związku z Akcją Pracownicy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzają corocznie cykl zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących biologii rozrodu płazów i metod ich ochrony. W ostatnich latach w wyniku Akcji udało się uratować przed śmiercią na drogach kilka tysięcy płazów, co przedstawia poniższa tabela.

Efekty działań to tysiące przeniesionych płazów, co przedstawia poniższa tabela:

 

Bombina bombina

Kumak nizinny

Bufo bufo

Ropucha szara

Hyla arborea

Rzekotka drzewna

Lissotriton vulgaris

Traszka zwyczajna

Triturus cristatus

Traszka grzebieniasta

Pelobates fuscus

Grzebiuszka ziemna

Rana arvalis

Żaba moczarowa

Rana esculenta complex

Żaby zielone*

Rana temporaria

Żaba trawna

Suma osobników

 

2012 rok
Głosków

 16

49

0

0

0

12

 201

 28

 249

555

 

2012 rok
Zalesie Górne

 3

 366

 2

 0

0

 22

 39

 73

56

561

 

2013 rok
Głosków

 0

 166

 0

 0

0

 46

 415

 0

 831

1458

 

2013 rok
Zalesie Górne

 6

 355

 0

 0

0

 23

 31

 54

 58

527

 

2014 rok
Głosków

 5

 127

 0

 0

0

 16

 86

 3

 254

491

 

2014 rok
Zalesie Górne

 4

 374

 0

 0

0

 6

 40

 69

 121

614

 

2015 rok
Głosków

8

272

 

0

0

 

0

5

 

227

 

0

 

411

 

923

 

2015 rok
Zalesie Górne

5

299

 

0

 

0

 

0

9

 

45

 

101

 

135

 

594

 

2016 rok
Głosków

3

154

0

0

0

0

83

5

186

431

2016 rok
Zalesie Górne

18

160

0

1

0

51

11

35

29

305

2016 rok
Solec

0

89

1

0

0

0

 

7

 

5

 

8

 

110

 

2017 rok
Głosków

3

121

0

0

0

5

97

0

131

357

2017 rok
Zalesie Górne

11

99

2

1

1

44

4

16

24

202

2017 rok
Solec

0

5

0

0

0

0

0

0

0

5

2018 rok
Głosków

0  34  0 0 0  7  85 3  173 302

2018 rok
Zalesie Górne

9

79

2

0

0

19

4

27

21

161

2018 rok
Solec

0

2

0

0

0

0

2

5

0

9

2019 rok
Głosków

0

0

0

0

0

0

5

0

3

8

2019 rok
Zalesie Górne
3 12 0 0 0 0 2 1 3 21

2020 rok

Głosków

0  2 0 0 0 0  3  2 0  7

2020 rok

Zalesie Górne

0 15 0 0 0 0 0 0 0 15

2020 rok

Solec

0 71 0 0 0 0 0 0 0 71

* żaba śmieszka – (Pelophylax ridibundus),żaba wodna (Pelophylax esculentus), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae) 

 

Tak dużej liczbie zwierząt udało się pomóc dzięki zaangażowaniu uczniów z Gimnazjum w Zalesiu Dolnym i Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie. Nie do przecenienia jest również rola opiekunów uczniów, koordynatorów szkolnych „Akcji Żaba” – Pani Barbary Karwowskiej i Pani Beaty Zawadzkiej.

Warto przypomnieć na koniec, że wszystkie gatunki płazów są objęte ochroną ścisłą. Nie wolno ich płoszyć ani łapać, a tym bardziej zabijać. Płazy są niezwykle ważne dla przyrody, ale również są bardzo pożyteczne dla nas, ludzi. Wspomagają nas np. eliminując owady, będące szkodnikami upraw.

 

 • 1
 • 1a
 • 2
 • 3
 • 3a
 • 3b
 • 4
 • 4a
 • 5
 • 7
 • kumak_nizinny