chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Porosty Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym występują 53 gatunki porostów.

Wśród stwierdzonych porostów 3 gatunki uznane są za zagrożone, a 3 objęte ochroną częściową:

Gatunki chronione częściowo:

  1. Chrobotek leśny Cladonia arbuscula – pospolicie w borach sosnowych Parku;
  2. Chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina – pospolicie w borach sosnowych Parku;
  3. Płucnica islandzka Cetraria islandica – rzadko w borach sosnowych Parku.

Gatunki zagrożone:

  1. Płucnica islandzka Cetraria islandica – gatunek narażony na wymarcie (VU);
  2. Mąkla tarniowa Evernia prunastri – gatunek bliski zagrożenia (NT), na terenie Parku obficie porasta korę drzew liściastych, głównie dębów w zbiorowiskach grądowych.
  3. Literak właściwy Graphis scripta – gatunek bliski zagrożenia (NT), charakterystyczny jest dla gładkiej kory, zwłaszcza buków i grabów. Uważany jest za gatunek leśny. W Parku występuje rzadko na grabach w zbiorowiskach grądowych.

 

  • plucnica islandzka Cetraria islandica

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.