chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Grzyby Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym stwierdzono występowanie 105 gatunków grzybów, w tym 12 gatunków workowców i 93 podstawczaków.

Dwa gatunki: smardz jadalny Morchella esculenta oraz ozorek dębowy Fistulina hepatica są objęte częściową ochroną gatunkową. Sześć gatunków z mykoflory Parku znajduje się na krajowej czerwonej liście grzybów:

 1. Smardz jadalny Morchella esculenta – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
 2. Czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea – kategoria V (gatunek narażony);
 3. Ozorek dębowy Fistulina hepatica – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony),
 4. Piaskowiec kasztanowaty Gyroporus castaneus – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
 5. Piaskowiec modrzak Gyroporus cyanescens – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
 6. Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) Sparassis crispa – kategoria R (gatunek rzadki, potencjalnie zagrożony);
 7. Trzęsak listkowaty Phaeotremella foliacea – kategoria I (gatunek o nieokreślonym zagrożeniu).

Grzyby chronione i zagrożone:

 • buławka Clavariadelphus sp.
 • czarka szkarłatna
 • ozorek dębowy
 • siedzuń sosnowy 2

Pozostałe gatunki grzybów Chojnowskiego Parku Krajobrazowego:

 • czarka austriacka
 • czasznica olbrzymia
 • czubajka kania
 • dzieżka pomarańczowa 2
 • koralówka Ramaria sp. 2
 • koralówka Ramaria sp.
 • pieknoróg Calocera sp
 • piestrzenica kasztanowata
 • pięknoróg Calocera sp. 2
 • sromotnik wstydliwy
 • trzęsak pomarańczowożółty 2

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.