chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Rośliny chronione w Chojnowskim Parku Krajobrazowym

W Chojnowskim Parku Krajobrazowym stwierdzono występowanie roślin objętych ścisłą oraz częściową ochroną gatunkową, związanych z siedliskami typowo leśnymi, jak i łąkowymi.

W Parku znajduje się izolowane stanowisko wiciokrzewu pomorskiego Lonicera periclymenum - rośliny typowo porastającej wybrzeża, w Polsce występującej na północy i zachodzie kraju, w pozostałej części kraju rzadkiej. Wiciokrzew zobaczyć można w rezerwacie "Biele Chojnowskie", spacerując ścieżką przyrodniczą "Gonna Sosna". Nie ma pewności co do naturalności stanowiska, być może wiciokrzew jest pochodzenia antropogenicznego.

 • Wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum
 • wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum - owocujący

Spośród roślin chronionych, w Parku oraz na jego obrzeżach, najłatwiej jest spotkać porastające murawy, suche i piaszczyste okrajki oraz nieużytki, kocanki piaskowe Helichrysum arenarium. Niestety, wiele z tych terenów ruderalnych planowana jest pod zabudowę dla rozrastającej się bazy noclegowej stolicy.

 • Kocanka piaskowa Helichrysum arenarium

W lasach liściastych i mieszanych znaleźć możemy kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine, orlika pospolitego Aquilegia vulgaris, lilię złotogłów Lilium martagon, podkolan biały Platanthera bifolia, naparstnicę zwyczajną Digitalis grandiflora, listerę jajowatą Listera ovata, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis czy pióropusznik strusi Matteuccia struthiopteris.

 • Gnieźnik leśny - Neottia nidus-avis
 • Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
 • Listera jajowata - Listera ovata
 • Miodownik melisowaty - Melittis melissophyllum
 • Orlik pospolity Aquilegia vulgaris 1
 • Orlik pospolity Aquilegia vulgaris
 • lilia złotogłów Lilium martagon - młody okaz
 • lilia złotogłów Lilium martagon - torebka z nasionami

Z mchów w Parku znajdziemy stanowiska rokietnika pospolitego Pleurozium schreberi, a z widłaków widłaka goździstego Lycopodium clavatum i jałowcowatego Lycopodium annotinum. W borach sosnowych z łatwością natkniemy się na bielistkę siwą Leucobryum glaucum.

 • rokietnik pospolity Pleurozium schreberi
 • widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum

Najcenniejsze zbiorowisko łąkowe w Parku - obszar Natura 2000 Łąki Soleckie - pochwalić się może występowaniem goździka pysznego Dianthus superbus, kukułki plamistej Dactylorhiza maculata, kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis oraz centurii pospolitej Centaurium erythraea. 

 • Centuria pospolita Centaurium erythraea 1
 • Centuria pospolita Centaurium erythraea
 • Goździk pyszny Dianthus superbus

W lesie bagiennym spotkać możemy bagno zwyczajne Ledum palustre, a na wodach Parku grzybienie białe Nymphea alba oraz salwinię pływającą Salvinia natans.

 • Bagno zwyczajne - Rhododendron tomentosum 2
 • Bagno zwyczajne - Rhododendron tomentosum
 • Grzybienie białe Nymphea alba

Fot. Archiwum MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.