09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Program aktywnej ochrony płazów na terenie miasta Płocka

Program aktywnej ochrony płazów na terenie miasta Płocka i zasilania populacji płazów na terenie Brudzeńskiego Paku Krajobrazowego.

Program dotyczy aktywnej ochrony gatunków płazów z rzędu bezogonowych występujących na terenie i w okolicach miasta Płocka - ropuchy szarej, zielonej i paskówki, kumaka nizinnego, rzekotki drzewnej, grzebiuszki ziemnej, żab: jeziorkowej, śmieszki, wodnej, moczarowej i trawnej. Na początku przeprowadzono inwentaryzację gatunkową i ilościową na wyznaczonych siedliskach w Płocku. W wyniku przeprowadzonych badań zostaną wytypowane zagrożone miejsca rozrodu płazów na terenie miasta i tam, gdzie to możliwe, zostaną one zabezpieczone. Zagrożone osobniki dorosłe, kijanki oraz jaja będą odławiane i przenoszone na wytypowane tereny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego lub do "azylu" w Płockim Ogrodzie Zoologicznym.

43.jpg