05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Przepisy prawne

{slider Rozporządzenia}

BRUDZEŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr 230 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r.w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.pdf 

CHOJNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr 228 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.pdf 

KOZIENICKI PARK KRAJOBRAZOWY

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zaręby.pdf

Uchwała Nr 229 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.pdf 

MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY

Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Mazowieckiego  Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka na okres 20 lat

NADBUŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego 

Rozporządzenie Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

{slider Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody}

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002134