loga-ue-2017-11.jpg

"OPRACOWANIE PLANÓW OCHRONY PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH : BRUDZEŃSKIEGO, CHOJNOWSKIEGO I KOZIENICKIEGO"

Podstawowe zestawienie poziom z EFRR kolor.jpg

 

"OPRACOWANIE PLANÓW OCHRONY PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH: BRUDZEŃSKIEGO, CHOJNOWSKIEGO I KOZIENICKIEGO"

Beneficjent: 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 
ul. Jagiellońska 26 
03-719 Warszawa

Podmiot realizujący projekt: 
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 
ul. Sułkowskiego 11 
05-400 Otwock

Całkowita wartość projektu: 860 000 00 pln

Wartość dofinansowania z UE: 688 000,00 pln

Celem ogólnym projektu jest poprawa bioróżnorodności Województwa Mazowieckiego poprzez opracowanie planów ochrony trzech parków krajobrazowych wchodzących
w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Projekt "Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego" składa się z ze sporządzenia trzech oddzielnych planów ochrony dla ww. parków krajobrazowych.

Projekt składa się z dwóch zasadniczych zadań:

1. Opracowania projektów planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych:

a/ Opracowanie projektu planu ochrony dla Brudzeńskiego PK;

b/ Opracowanie projektu planu ochrony dla Chojnowskiego PK;

c/ Opracowanie projektu planu ochrony dla Kozienickiego PK;

2. Uruchomienia i utrzymania publicznego systemu informacji przestrzennej o planach ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Priorytet 5, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności.

logo-ue.png

logo-bip-2.png