loga-ue-2017-11.jpg

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PLANU OCHRONY KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – SPOTKANIE IV

Dnia 20.05.2019 r. w siedzibie Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Pionkach odbyło się czwarte i ostatnie spotkanie interesariuszy w ramach sporządzania planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy MZPK, przedstawiciele i eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Radomiu, urzędów gmin i miast oraz nadleśnictw leżących w obrębie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a także  Pionkowskie Towarzystwo Rowerowe Pionki.

Eksperci przedstawili wyniki swoich prac w postaci projektu uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

Plany ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

RPO kolor.jpg

 

  • 1. Przywitanie uczestników
  • 2. Przywitanie uczestników
  • 3. Przedstawienie projektu
  • 4. Przedstawienie projektu
  • 5. Przedstawienie podstaw prawnych
  • 6. Prezentacja geoportalu
  • 7. Odpowiedzi na zadawane pytania.
  • RPO kolor
  

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png