loga-ue-2017-11.jpg

Konsultacje społeczne w sprawie Planu Ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego - warsztaty turystyczne

Dnia 09.04.2018 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyły się warsztaty turystyczne w ramach sporządzania planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy MZPK,  eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w tym: Starostwa Powiatowego w Radomiu, przedstawiciele  urzędów gmin i miast oraz nadleśnictw leżących w obrębie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, PTTK oddział Radom, a także  Pionkowskie Towarzystwo Rowerowe.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacją „Kierunki oraz problemy rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji na obszarze Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny” przedstawioną przez Pana Mariusza Gunia. Następnie zostały utworzone grupy warsztatowe, które rozwiązywały zadania związane z problemami turystycznymi Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

 

Poniżej dołączono prezentację przedstawioną na spotkaniu.  

Plan ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

  • 01 Powitanie uczestników spotkania przez zastępce Dyrektora Pana Roberta Belinę.
  • 02 Powitanie uczestników spotkania przez Wiceprezeza NFOŚ Pana Andrzeja Weigle
  • 03 Uczestnicy spotkania
  • 07 Praca w grupach - uczestników spotkania.
  • 09 Podsumowanie pracy w grupach przez Pana Łukasza Sobola Prezesa PTTK Radom

Logo mazowsze ue rpo.png

logo-ue.png

logo-bip-2.png