loga-ue-2017-11.jpg

Konsultacje społeczne w sprawie planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego - spotkanie drugie

Dnia 14.11.2017 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyło się drugie spotkanie interesariuszy w ramach sporządzania planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy MZPK, przedstawiciele i eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Radomiu, Kozienicach i Zwoleniu,  urzędów gmin i miast oraz nadleśnictw leżących w obrębie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego,  PTTK oddziału Radom i Kozienice, a także  organizacjei stowarzyszenia działające na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

Kolejne warsztaty dla interesariuszy planowane są zimą 2017/2018.

Poniżej dołączono prezentacje przedstawione na spotkaniu.

Plan ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

RPO kolor.jpg

  • 01 Powitanie uczestników spotkania przez Pana Sylwestra Chołasta Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych
  • 02 Przedstawienie  operatu ochrony zasobów abiotycznych i gleb przez Pana Tomasza Figarskiego
  • 03 Przedstawienie operatu kształtowania walorów krajobrazowych i kulturowych przez Pana Mariusza Gunia
  • 04 Przedstawienie funkcjonowania geoportalu Kozienickiego Parku Krajobrazowego przez Pana Andrzeja Weigle
  • 05 Uczestnicy spotkania
  • 06 Podsumowanie spotkania przez Pana Andrzeja Weigle
  • RPO kolor

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png