loga-ue-2017-11.jpg

Konsultacje społeczne w sprawie planu ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego - spotkanie IV

W piątek 17 maja 2019 r. w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym w Murzynowie odbyły się czwarte i ostatnie warsztaty dla interesariuszy w ramach sporządzania planu ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Plan ochrony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W spotkaniu wzięli udział eksperci z Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Wójt Gminy Brudzeń Duży – Pan Andrzej Dwojnych wraz z pracownikami urzędu, przedstawiciele Gminy Stara Biała, pracownicy: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku oraz pracownicy MZPK. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu. 

0x0.jpg

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

logo-ue.png

logo-bip-2.png