loga-ue-2017-11.jpg

Rozbudowa budynku gospodarczego

Kompleksową realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jednoczesną zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele wylęgu raków wraz z łazienką i częścią biurową w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.”

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zadanie pn. "Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych".

Przedmiot zamówienia obejmował projekt i wykonanie rozbudowy, remontu i przebudowy budynku wraz z infrastrukturą techniczną, tj. podłączeniem mediów do budynku.

 

Stan początkowy.JPG

Budynek przed remontem.

Wylegarnia_Augustow_KPK.JPG

 

Podstawowe zestawienie poziom z EFRR kolor.jpg

logo-ue.png

logo-bip-2.png