loga-ue-2017-11.jpg

Czynna ochrona raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: różanki i strzebli błotnej

Rozbudowa budynku gospodarczego

Kompleksową realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jednoczesną zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele wylęgu raków wraz z łazienką i częścią biurową w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.”

Czytaj dalej...

logo-ue.png

logo-bip-2.png