loga-ue-2017-11.jpg

Czynna ochrona raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: różanki i strzebli błotnej

Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych

W ramach zadania "Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych" prowadzona jest czynna ochrona raka szlachetnego, raka błotnego oraz strzebli błotnej i różanki. Zadanie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Czytaj dalej...

Rozbudowa budynku gospodarczego

Kompleksową realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jednoczesną zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele wylęgu raków wraz z łazienką i częścią biurową w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.”

Czytaj dalej...

logo-ue.png

logo-bip-2.png