loga-ue-2017-11.jpg

Publikacje wydane ramach projektu pod nazwą „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”

W ramach projektu pod nazwą „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dokonano wydania następujących publikacji, które zostały rozpropagowane podczas szkoleń, prelekcji, warsztatów oraz konferencji.

  1. Folder edukacyjno-informacyjny pt. „Ochrona bioróżnorodności”.
  2. Książeczka malowanka pt. „Chronione i rzadkie rośliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”.
  3. Pocztówki.

pasek.png

logo-ue.png

logo-bip-2.png