loga-ue-2017-11.jpg

Relacja z konferencji

W dniach 6-7 czerwca 2018r. odbyła się konferencja pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych – część II”, w ramach projektu pod tym samym tytułem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 Priorytet 5, w ramach działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności.

Pierwszy dzień to sesja referatowa, która miała miejsce w Pałacu w Łochowie. Przybyli tu zaproszeni goście, min. Pani Małgorzata Krzyżanowska - Z-ca Dyrektora z Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Pan Robert Gołaszewski - Burmistrz Łochowa, Pani Mira Płocka – dyrektor WFOŚiGW Oddział w Siedlcach, Pani Dorota Starczewska – naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach, RDOŚ, Pan Andrzej Łazeba – kierownik Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Podlaskim, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, przedstawiciele samorządów, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy.

Konferencję otworzył Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Robert Belina, który także zaprezentował dotychczasowe działania prowadzone w ramach projektu.

Dr Łukasz Kozub z Uniwersytetu Warszawskiego pomógł nam znaleźć odpowiedź na pytanie „Czy osuszone torfowiska można odtworzyć ?” oraz podzielił się swoimi doświadczeniami z Mazowsza i nie tylko.

Metody eliminacji ekspansywnych drzew i krzewów w aspekcie czynnej ochrony mokradeł zaprezentował dr inż. Andrzej Kamocki z Politechniki Białostockiej.

Modelowanie hydrologiczne w restytucji torfowisk. Doświadczenie z Mazowsza, Podlasia i Skandynawii zrelacjonował dr Mateusz Grygoruk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Po przerwie obiadowej mgr Adam Kapler z PANu Ogród Botaniczny, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, wygłosił wykład na temat Krioprezerwacji i namnażania in-vitro ginących oraz rzadkich roślin naczyniowych.

Dr hab. inż. Marcin Becher z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przedstawił przyczyny degradacji gleb organicznych po ich odwodnieniu.

Natomiast dotychczasową ochronę zagrożonych gatunków roślin na obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego przedstawił dr hab. Paweł Marciniuk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Na zakończenie zaproszeni goście udali się pod okiem przewodnika PTTK Pani Danuty Grodzkiej-Wojdyny, by dowiedzieć się historii dotyczącej miejsca, w którym odbywała się konferencja.

Drugi dzień poświęcony był zwiedzaniu miejsc cennych przyrodniczo objętych projektem czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin.  Przewodnikiem po terenie była Pani Ewa Sychut-Czapla z Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Uczestnicy mogli podziwiać skarpę widokową w miejscowości Szumin, rozległe łąki z  rzadkimi, zagrożonymi gatunkami roślin na Wywłoce, gdzie udało się zaobserwować żerującego bociana czarnego, rezerwat Wilcze Błota objęty programem czynnej ochrony. Następnie pokazane zostały osobliwości takie jak starodub łąkowy i wiele innych gatunków roślin i zwierząt na terenie enklawy korczewskiej.

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali materiały konferencyjne oraz wydawnictwa MZPK.

pasek.png

 • 01. Sesja referatowa
 • 02. Sesja referatowa
 • 03. Sesja referatowa
 • 04. Sesja referatowa
 • 05. Sesja referatowa
 • 06. Sesja referatowa
 • 07. Sesja referatowa
 • 08.Sesja terenowa
 • 09.Sesja terenowa
 • 10.Sesja terenowa
 • 11.Sesja terenowa
 • 12.Sesja terenowa
 • Baner konferencji

logo-ue.png

logo-bip-2.png