loga-ue-2017-11.jpg

Konferencja „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych – część I”.

W dniu 1 grudnia 2017 roku odbyła się konferencja pn. „Ochrona bioróżnorodności w
mazowieckich parkach krajobrazowych – część I”, realizowana w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Konferencja została zorganizowana wraz z Uniwersytetem
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Na początku Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pan Sylwester
Chołast oraz Pani profesor Janina Skrzyczyńska powitali wszystkich przybyłych na konferencję
gości, wśród których znajdowali się przedstawiciele instytucji, organizacji związanych z ochroną
środowiska oraz przedstawiciele samorządów. Wśród zaproszonych gości glos zabrała Pani
Wicemarszałek Ewa Orzełowska.
Następnie zastępca dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Robert
Belina przedstawił cel oraz założenia realizowanego projektu "Ochrona bioróżnorodności w
mazowieckich parkach krajobrazowych".
Kolejnym punktem uroczystości była sesja referatowa, podczas której przybyli goście
przedstawili w bardzo interesujący sposób swoje tematy wystąpień. Dr Paweł Pawlikowski
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii i Centrum Ochrony Mokradeł) omówił „Priorytety
ochrony szaty roślinnej województwa mazowieckiego”. Mgr Adam Kapler (PAN Ogród
Botaniczny, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie) wygłosił referat pod
tytułem: ‘Banki genów jako uzupełnienie ochrony obszarowej w parkach krajobrazowych i
narodowych”. Dr Małgorzata Strzałek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
zaprezentowała „Zróżnicowanie starorzeczy Bugu”, a dr hab. Paweł Marciniuk (Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) wyjaśnił na czym polega „Ochrona czynna ginących
gatunków roślin Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”. Po zakończeniu sesji referatowej,
nastąpiło podsumowanie konferencji i dyskusja nawiązująca do przedstawionych referatów.
Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne oraz wydawnictwa MZPK.

 • 01. Otwarcie konferencji – mgr inż. Sylwester Chołast (Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku) oraz prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, prof. zw. (Dziekan Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Prz
 • 02. Przybyli goście
 • 03. Powitanie gości przez p. Wicemarszałek WM Janinę Orzełowską
 • 04. Prezentacja projektu Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – mgr inż. Robert Belina (Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych)
 • 05. Priorytety ochrony szaty roślinnej województwa mazowieckiego - dr Paweł Pawlikowski
 • 06. Banki genów jako uzupełnienie ochrony obszarowej w parkach krajobrazowych i narodowych – mgr Adam Kapler
 • 07. Zróżnicowanie starorzeczy Bugu – dr Małgorzata Strzałek
 • 08. Ochrona czynna ginących gatunków roślin Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego – dr hab. Paweł Marciniuk
 • 09. Bufet kawowy dla gości konferencji

logo-ue.png

logo-bip-2.png