loga-ue-2017-11.jpg

Ochrona Bagna Całowanie

Zadanie polega na poprawie stanu wilgotnych siedlisk na obszarze obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym poprzez wykaszanie, odkrzaczanie, pielęgnację siedlisk leśnych oraz wprowadzaniu brzozy niskiej.

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png