07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

O parku - NPK

O parku

Nadbużański Park Krajobrazowy położony jest w środkowo - wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Swym zasięgiem obejmuje lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości Drażniew (w gminie Korczew) do ujścia Liwca w pobliżu Kamieńczyka     (w gminie Łochów), a także fragment dolnej Narwi (gmina Pułtusk i Pokrzywnica). Jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce, położony równoleżnikowo chroni prawie 120 km rzeki Bug i 40 km Narwi. Obecnie powierzchnia parku wynosi     74 136,50 ha, a razem z otuliną 113 671,70 ha.

Czytaj dalej...

About the Park (NPK)

Nadbużański Landscape Park is located in central-eastern Mazovia. It stretches along the left bank of the lower Bug River course, from Toczna rivermouth in Drażniew (Korczew municipality) to Liwiec rivermouth near Kamieńczyk (Łochów municipality) as well as along the banks of lower Narew River. It is one of the largest landscape parks in Poland, protecting almost 120 kilometres of Bug River and 40 km of Narew River. Currently, the surface of the Park amounts to 74 136,50 hectares, while counting with the buffor zone, the number increases to 113 671,70 ha.

Czytaj dalej...