05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

O parku - MPK

O parku

Mazowiecki Park Krajobrazowy wśród wielu zalet ma jedną podstawową. Nie trzeba wyjeżdżać z Warszawy, aby się w nim znaleźć. Jego północną granicę wyznacza Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego. Wystarczy wsiąść w autobus miejski np. 525,, który dowiezie nas do samego rezerwatu i co za tym idzie do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Park ten został utworzony w celu ochrony lasów i najcenniejszych przyrodniczo obszarów po prawej stronie Wisły.

Czytaj dalej...

O patronie

CZESŁAW ŁASZEK
 
Patron Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Czesław Łaszek, urodził się 11 lipca 1930 roku w Mińsku Mazowieckim. Już od najmłodszych lat spędzał wiele czasu na eksplorowaniu podwarszawskich ścieżek śródleśnych, w tym okolic Świdra, nad którym później się osiedlił. Mimo młodego wieku czynnie uczestniczył w działaniach Armii Krajowej. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Filozofii i Nauk o Ziemi uzyskał tytuł biologa.

Czytaj dalej...

CZESŁAW ŁASZEK (EN)

Czesław Łaszek – the patron of Mazowiecki Landscape Park – was born on 11th July 1930 in Mińsk Mazowiecki. Already as a child he spent much of his time exploring Mazovia's forest trails, including those around Świder Village, where he later moved. Despite being quite young at the time, he was active in the Polish Home Army (Armia Krajowa). He studied biology at Warsaw University, at the Department of Philosophy and Earth Science.

Czytaj dalej...

About the Park (MPK)

Among the many advantages of Mazowiecki Landscape Park, its proximity to Warsaw counts as perhaps the most important one. To the north it borders upon king John Sobieski III nature reserve which can be reached with the 525 bus. Mazowiecki Landscape Park was created in order to protect forests as well as other valuable habitats and natural areas on the right side of Vistula River.

Czytaj dalej...