logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7  tel./fax.(48) 612 34 41   

O parku - KPK

O parku

KOZIENICKI PARK KRAJOBRAZOWY został utworzony w 1983 roku dla zachowania lokalnego krajobrazu przyrodniczo- geograficznego oraz znacznych obszarów naturalnych lasów Puszczy Kozienickiej z bogatą roślinnością zielną i ciekawym ukształtowaniem terenu. Po powiększeniu w 2001 roku Park obejmuje 26233,83 ha Puszczy z najcenniejszymi drzewostanami o naturalnym charakterze. W celu zabezpieczenia go przed zniekształceniem oraz stworzenia warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku wokół Parku utworzono otulinę o powierzchni 36009,62 ha, którą stanowią obszary leśne i polne.

Czytaj dalej...

Historia

Puszcza Kozienicka dawniej Radomska powstała na początku XVII wieku, kiedy z dóbr królewskich obejmujący główny trzon Puszczy Radomskiej w 1607r. utworzono tzw. ekonomię królewską z administracyjną siedzibą w Kozienicach. Od powstania naszej państwowości do końca istnienia Rzeczpospolitej puszcza była własnością królewską. Najwięcej zapisów związanych z historią puszczy, dotyczy okresu za panowania dynastii Jagiellonów. W okresie tym w lasach puszczy dominowało łowiectwo i bartnictwo. Zwierzostan puszczy był niezwykle bogaty. Występowały licznie: jelenie, łosie, dziki, bobry, niedĽwiedzie, rysie, żbiki, wilki, borsuki, lisy, kuny, tchórze oraz ptactwo wodne i drapieżne.

Czytaj dalej...

O patronie

Ryszard Zaręba
 
Ryszard Zaręba urodził się 25 maja1924 roku w Radomiu. W 1944 po ukończeniu Liceum Mechanicznego uzyskał dyplom technika mechaniki, zaś w 1945 świadectwo dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, które ukończył w 1949 uzyskując tytuł inżyniera leśnika i magistra nauk agrotechnicznych. Pracę zawodową rozpoczął już podczas studiów.

Czytaj dalej...

About the patron (Ryszard Zaręba)

Ryszard Zaręba was born on 25th May 1924 in Radom. In 1944 he graduated from Highschool with the qualification of a mechanics technician. He then went on to attend another highschool in Radom which he completed in 1945 by taking A-levels. He then began his studies at the Forestry Department of Warsaw University of Life Sciences. In 1949 he completed his studies with a Bachelor's degree in Forestry Engineering and a Master's in Agrotechnical Science. He started working in the field while he was still a student. 

Czytaj dalej...
  • 1
  • 2
  • Strona 1 z 2