logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7  tel./fax.(48) 612 34 41   

O parku - KPK

About the patron (Ryszard Zaręba)

Ryszard Zaręba was born on 25th May 1924 in Radom. In 1944 he graduated from Highschool with the qualification of a mechanics technician. He then went on to attend another highschool in Radom which he completed in 1945 by taking A-levels. He then began his studies at the Forestry Department of Warsaw University of Life Sciences. In 1949 he completed his studies with a Bachelor's degree in Forestry Engineering and a Master's in Agrotechnical Science. He started working in the field while he was still a student. 

Czytaj dalej...

History (KPK)

Kozienice Oldgrowth Forest (formerly also called Radomska Forest) in its present day form dates back to 17th Century. Since 1607 the administration of this royal forest has been located in Kozienice. Up until the end of the Ist Republic of Poland (I Rzeczpospolita), the Forest belonged to the Royal Family. Most historical sources about Kozienice Oldgrowth Forest date back to the times of Jagiellonowie Dynasty. During that time the Forest was mostly used for game and honey hunting. Animal species composition was especially rich, Kozienice Oldgrowth Forest was home to numerous deer, elk, wild boars, beavers, brown bears, lynx, wildcats, badgers, foxes, martens, European polecats, birds of prey and waterfowl.

Czytaj dalej...

About the Park (KPK)

Kozienicki Landscape Park was created in 1983 in order to preserve large natural patches of Kozienicka Oldgrowth Forest with rich undergrowth and herbaceous layer as well as interesting terrain. After its enlargement in 2001 the Park streches over  26 233,83 hectares of forest. In order to protect the forest against edge effects, a buffor zone of  36 009,62 ha has been designated encompassing neighbouring woods and fields.

Czytaj dalej...

O parku

KOZIENICKI PARK KRAJOBRAZOWY został utworzony w 1983 roku dla zachowania lokalnego krajobrazu przyrodniczo- geograficznego oraz znacznych obszarów naturalnych lasów Puszczy Kozienickiej z bogatą roślinnością zielną i ciekawym ukształtowaniem terenu. Po powiększeniu w 2001 roku Park obejmuje 26233,83 ha Puszczy z najcenniejszymi drzewostanami o naturalnym charakterze. W celu zabezpieczenia go przed zniekształceniem oraz stworzenia warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku wokół Parku utworzono otulinę o powierzchni 36009,62 ha, którą stanowią obszary leśne i polne.

Czytaj dalej...
  • 1
  • 2
  • Strona 1 z 2