09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

O parku

Został utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 9 czerwca 1988 roku. Obecnie funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. Powierzchnia Parku wynosi 3171 ha, a otuliny 4397 ha. Administracyjnie Park w całości leży w Powiecie Płockim, na obszarze Gminy Brudzeń Duży i Stara Biała. Brudzeński Park Krajobrazowy obejmuje dolinę Skrwy Prawej.

Obejmuje także przylegające kompleksy leśne w uroczyskach Brwilno, Sikórz i Brudzeń oraz fragment polodowcowy Rynny Karwosiecko - Cholewickiej wraz z ciągiem drobnych jezior i torfowisk. W otulinie Parku znalazła się druga długa rynna dopływu Skrwy - Wierzbicy. Takich głębokich, świeżych morfologicznie dolin i jarów jest w Parku więcej - to jeden z uroków tego kameralnego krajobrazu. Bo właśnie rzeźba jest tu nieoczekiwanym urozmaiceniem. Kontrastem do lekko pofalowanej morenowej wysoczyzny i ledwie pagórkowatej wydmami doliny Wisły. Dominującym elementem jest głęboka i kręta dolina Skrwy, wcięta na kilkadziesiąt metrów w wysoczyznę, a właściwie w sandrowe piaski ostatniego zlodowacenia. W jej przebiegu wyróżnia się wielopoziomowe terasy rzeczne oraz strome skarpy pocięte jarami, parowami i wąwozami. Rzeka silnie meandruje, tworzy szypoty i odcinki przełomowe.

Rozdwaja i rozstraja koryto, mnoży wielkie kępy i pozostawia starorzecza zmieniające się w pachnące torfowiska. Z krawędzi skarp rozciągają się bodajże najpiękniejsze na Mazowszu widoki na rzekę i jej dolinę, na przyrodę bogatą i rozmaitą. W dolinach dopływów Skrwy spotykamy co krok ciekawe formy rzeźby polodowcowej: wały ozów, kemy, rynny supraglacjalne, wytopiska i sandrowe terasy. Cywilizacyjnym uzupełnieniem tego bogactwa są liczne stare spiętrzenia młyńskie ze stawami, młynówkami, pełnymi bobrów cofkami. Park bogaty jest również w wartości kulturowe.

Zapraszamy do obejrzenia bardzo ciekawej prezentacji multimedialnej o BPK autorstwa uczennicy Gimnazjum w Siecieniu - Natalii Tecmer - zwyciężczyni konkursu przyrodniczego "Bioróżnorodność w przyrodzie na podstawie obserwacji BPK"

 • 2
 • Aleja_Sikórz
 • BPK (21)
 • BPK (37)
 • BPK (40)
 • BPK (52)
 • DSC00119
 • DSC00267
 • DSC02744
 • DSC04962
 • Głęboki jar w Uroczysku Brwilno
 • IMG_20160715_120942

Więcej o Brudzeńskim Parku Krajobrazowym można dowiedzieć się odwiedzając strony:

http://brudzen.pl/strona/brudzenski-park-krajobrazowy

http://mazowsze.szlaki.pttk.pl/190-pttk-mazowsze-brudzenski-park-krajobrazowy

http://mazowsze.travel/co-zwiedzic/parki-krajobrazowe/item/773-brudzenski-park-krajobrazowy

http://www.rajtel1.home.pl/brudzen/o-brudze-skim-parku-krajobrazowym.html

http://www.rowerowyplock.pl/tag/brudzenski-park-krajobrazowy/

http://www.brudzen24.pl/?brudzenski-park-krajobrazowy,23&PHPSESSID=a2e4ed1cf53be9c9bf6bbd53e0b4cf9e

http://www.ziemiadobrzynska.pl/art/41/brudzenski-park-krajobrazowy.html

http://parkbrudzen.blogspot.com/