chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Mikroregion etnograficzny Urzecze

W ostatnich latach dzięki Panu dr Łukaszowi Maurycemu Stanaszkowi odżyła pamięć o mikroregionie etnograficznym który obejmował wsie położone wzdłuż koryta Wisły od dawnego ujścia Pilicy i Wilgi po Saską Kępę. Region ten nazywany jest Urzeczem lub Łurzycem, a jego mieszkańcy Łurzycokami.

W granicach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i na jego obrzeżach położone są wsie zaliczane do tego mikroregionu: Jeziorna (obecnie dzielnica Konstancina-Jeziorny, Obory, Łyczyn, Słomczyn i Kawęczyn. Nieco dalej od Parku wymienić można między innymi dawne wsie Czersk, Powsin, Kabaty i Wilanów.

Krajobraz nadwiślańskiego Urzecza

  • Krajobraz nadwiślańskiego Urzecza 2
  • Krajobraz nadwiślańskiego Urzecza

Lokalny zespół folklorystyczny "Urzeczeni"

  • Dziewczęta z zespołu URZECZEni w tradycyjnych stronach
  • Lokalny zespół ludowy URZECZEni
  • Występ zespołu URZECZEni podczas Święta Wisł na Urzeczu w 2018 roku

Urzeczańskie kapliczki

  • 02 Kapliczka XVIII wieczna barokowa w Wólce Załęskiej
  • 34 Kapliczka w Dębówce

Fot. archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.