09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Historia i kultura - BPK

Historyczne pochodzenie nazw miejscowości zlokalizowanych na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Bądkowo – (n. dzierżawcza), nazwa wsi pochodzi od imienia Bądek, Budzisław. 

Biała, obecnie Stara Biała – (n. topograficzna), nazwa miejscowości pochodzi od przepływającej przez nią rzeki, dawniej zwanej Bielicą. Biskupice – (n. patronimiczna), pierwotne nazwy miejscowości: rok 1383: Biscupicze; 1513: Byskupicze; 1570: Biskupicze. Nazwa miejscowości jest dość popularna wśród wsi należących w przeszłości do dóbr biskupich, które albo z przejściem w posiadanie duchowieństwa zmieniły swą dawną nazwę, albo też były to wsie nowoosadzane i zakładane przez biskupów. 

Czytaj dalej...