07-130 Łochów, ul. Kaliska 93, Dom Dziecka "Julin"(OBECNIE) tel./fax.(25) 644 13 71   

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - NPK