07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Stanowiska dokumentacyjne - NPK

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego nie zostały formalnie zatwierdzone stanowiska dokumentacyjne

Czytaj dalej...