07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Rezerwat przyrody - NPK

"Moczydło"

Rezerwat faunistyczny o powierzchni 58,08 ha, utworzony w roku 1991  na terenie Nadleśnictwa Łochów w gminie Stoczek. Chroni naturalne stanowiska lęgowe rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków. Najciemniejszym fragmentem jest śródleśne jeziorko.

Czytaj dalej...

"Jegiel"

Rezerwat leśny  utworzony w 1981 roku w pobliżu wsi Szumin na terenie Nadleśnictwa Łochów w gminie Łochów. Obejmuje zbiorowiska o charakterze naturalnym: olsy  na zabagnionym tarasie doliny Bugu oraz rzadką w tej części kraju świerczynę na torfie.

Czytaj dalej...

"Czaplowizna"

Największy powierzchniowo (213,23 ha) rezerwat leśny w NPK. Utworzony został w 1980 roku na terenie Nadleśnictwa Łochów w gminie Łochów w celu zachowania naturalnych zbiorowisk leśnych, stanowisk roślin chronionych i bogatej ornitofauny.

Czytaj dalej...

"Kaliniak"

Rezerwat florystyczny o powierzchni 54,41 ha, utworzony w  1979 roku na terenie Nadleśnictwa Sarnaki w gminie Korczew. Chroni naturalne  fragmenty żyznych wilgotnych lasów liściastych grądowych i łęgowych  z bogatym w rzadkie gatunki runem. 

Czytaj dalej...