07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

"Mokry Jegiel"

Rezerwat faunistyczny o powierzchni 116,13 ha, utworzony w roku 2002  na terenie Nadleśnictwa Łochów w gminie Sadowne.

Chroni naturalne zbiorowiska borowe, olszowe, łęgowe oraz wilgotne łąki będące miejscem bytowania i gniazdowania rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków.  Ornitofauna tego terenu obejmuje   50 gatunków ptaków, w tym: orlik krzykliwy, żuraw, samotnik. Osobliwości florystyczne to wielosił błękitny, nasięźrzał pospolity, goździk pyszny, selernica żyłkowana, czarcikęsik Kluka, wawrzynek wilczełyko, widłaki.

mokry%20jegiel.jpg

mokry%20jegiel1.jpg

jeg%20iel.jpg