07-130 Łochów, ul. Kaliska 93, były Dom Dziecka "Julin" tel./fax.(25) 644 13 71  n 

"Biele"

Rezerwat florystyczny utworzony w 1989 roku na powierzchni 27,90 ha na terenie Nadleśnictwa Sokołów (oddział 15) w gminie Ceranów w celu ochrony pełnika europejskiego. Ponadto występują tu inne chronione i rzadkie rośliny: wawrzynek wilczełyko, bezzieleniowy storczyk gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny,  kopytnik, bodziszek leśny, kozłek całolistny, jaskier kaszubski i rutewka wąskolistna.  

W dniu 15.12.2011 roku przeprowadzono ochroną czynną pełnika. Polegała ona na wycięciu drzew zasłaniających światło wpadające  do runa leśnego. Zabieg ten wykonała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie i Nadleśnictwo Sokołów.  Jest to przykład pozytywnej, czynnej (pomaganie) ingerecji człowieka w  ochronę przyrody.

biele%202.jpg

biele%20i%20podjaboskie.jpg


Opracował: M. Dolota, fot. J. Kur