07-130 Łochów, ul. Kaliska 93, były Dom Dziecka "Julin" tel./fax.(25) 644 13 71  n 

"Śliże"

Rezerwat torfowiskowy utworzony w  1981 roku na powierzchni 44,29 ha w gminie Jadów na terenie Nadleśnictwa Łochów. Obejmuje dwa niewielkie jeziorka dystroficzne, powstałe w wyniku eksploatacji torfu, charakteryzujące się dużą zawartością związków próchnicznych i znacznym zakwaszeniem.

Na otwarte lustro wody wkraczają zwarte kożuchy torfowców, tworząc tak zwane "pło mszarne", pływające po powierzchini wody. Na tym terenie występuje kilka chronionych roślin: rosiczka okrągłolistna, grzybienie białe, grążele żółte,  bagno zwyczajne, konwalia majowa. Gniazdują tu łabędzie, kaczki i inne ptaki wodne.

lie.jpg

Obok rezerwatu znajduje się parking leśny i tablice informacyjne

lie2.jpg

Widok na jeziorko

rosiczka%201.jpg

Mieszkaniec rezerwatu rosiczka okrągłolistna

lie3.jpg


Opracował: M. Dolota fot. M. Dolota, J. Kur, A. Bala