07-130 Łochów, ul. Kaliska 93, były Dom Dziecka "Julin" tel./fax.(25) 644 13 71  n 

"Moczydło"

Rezerwat faunistyczny o powierzchni 58,08 ha, utworzony w roku 1991  na terenie Nadleśnictwa Łochów w gminie Stoczek. Chroni naturalne stanowiska lęgowe rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków. Najciemniejszym fragmentem jest śródleśne jeziorko.

Ornitofauna tego terenu obejmuje  66 gatunków ptaków, w tym 48 lęgowych: perkozek, kaczka krzyżówka, cyraneczka i czernica, kurka wodna, błotniak stawowy, brodziec samotny. Na ten teren zalatuje 18 gatunków: bocian czarny, żuraw,   jastrząb, myszołów, dzięcioł czarny, muchołówka mała, pokrzywnica, pokrzewka jarzębata, perkozek. Wokół tego jeziorka przylegają drzewostany liściaste.
 

moczydo.jpg
 Jeziorko- miejsce lęgowania ptaków

moczydo2.jpg
 Las liściasty wokół jeziorka
 

moczydo1.jpg


Opracował: M. Dolota, fot. J. Kur