07-130 Łochów, ul. Kaliska 93, były Dom Dziecka "Julin" tel./fax.(25) 644 13 71  n 

"Kaliniak"

Rezerwat florystyczny o powierzchni 54,41 ha, utworzony w  1979 roku na terenie Nadleśnictwa Sarnaki w gminie Korczew. Chroni naturalne  fragmenty żyznych wilgotnych lasów liściastych grądowych i łęgowych  z bogatym w rzadkie gatunki runem. 

Drzewostan grądowy jest wielogatunkowy reprezentowany przez lipę, dąb, jesion, klon, wiąz pospolity i szypułkowy.  W runie występuje: kokorycz pusta, czerniec gronkowy,  lilia złotogłów, gnieźnik leśny,  pierwiosnka, bniec czerwony,  wiechlina odległokłosa, miodunka ćma, jaskier kosmaty. Bogactwo flory jest wynikiem żyznego podłoża o dużej wilgotności.
 

kaliniak%202.jpg

kaliniak.jpg

Żyzny, wilgotny teren rezerwatu

kaliniak1.jpg


Opracował: M. Dolota, fot: E. Sychut-Czapla