07-130 Łochów, ul. Kaliska 93, były Dom Dziecka "Julin" tel./fax.(25) 644 13 71  n 

"Sterdyń"

Rezerwat leśny utworzony w 1979 roku  na powierzchni 11,91 ha na terenie Nadleśnictwa Sokołów w gminie Ceranów w celu ochrony wielogatunkowego, żyznego lasu mieszanego (grądu) z rzadkimi gatunkami roślin runa.

Największą rzadkością florystyczną jest tu parzydło leśne - gatunek górski, bardzo rzadki na niżu. Oprócz niego występują także: jastrzębiec polski, jaskier kaszubski, szczyr trwały, zachyłka trójkątna, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, marzanka wodna, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata. Faunę reprezentują myszołów zwyczajny, dziecioł pstry, kowalik i piecuszek. W północno-wschodniej jego części zachowała się najstarsza 130-letnia dąbrowa z domieszką lipy i grabu.
W dniu 12.01.2012 roku przeprowadzono tu ochronę czynną parzydła leśnego poprzez wycięcie  30 drzew zasłaniających światło wpadające do runa leśnego. Zabieg ten został wykonany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Nadleśnictwo Sokołów. Jest to przykład pozytywnej ingerecji człowieka w przyrodę.

sterdy1.jpg

Rezerwat reprezentuje rzadkie wielogatunkowe lasy liściaste

sterdy.jpg


Opracował: M. Dolota, fot. J. Kur