07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

"Dębniak"

Rezerwat znajduje się we wschodniej części miasta Korczew. Celem jego ochrony jest zachowanie starodrzewia dębowego o charakterze naturalnym z licznymi pomnikowymi drzewami.

Utworzony został w 1978 roku na powierzchni 20,84 ha  w oddziale 137 uroczyska Dębniak Nadleśnictwa Sarnaki. Ta dąbrowa o cechach zbiorowiska naturalnego  położona jest na wyniosłości terenu ponad łąkami i polami doliny Bugu. Najstarsze drzewa z gatunków lipa drobnolistna i dąb szypułkowy liczą tu ponad 200 lat. Runo jest bogate w rzadkie i chronione gatunki: dziki bez koralowy, porzeczka alpejska, wawrzynek wilcze łyko, lilia złotogłów, pierwiosnka wyniosła, ciemiężyk białokwiatowy, pięciornik biały, groszek czerniejący, gajowiec żółty, przytulia Schultesii, naparstnica, orlik pospolity, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały.

lepienik.jpg

dbniak.jpg

To dawny park dworski z zachowanymi sztucznymi stawami i kaskadami

dbniak1.jpg


 Opracował: M. Dolota, fot: E. Sychut-Czapla