07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

"Przekop"

Rezerwat leśny o powierzchni 21,08 ha, utworzony w  1964 roku w gminie Korczew. Chroni naturalne  fragmenty żyznych i  wilgotnych lasów liściastych.  

Drzewostan łęgowy wiązowo-jesionowy oraz olszowo-jesionowy  jest  reprezentowany przez: lipę, dąb, jesion, klon, wiąz, topolę i olszę.  Duży udział stanowią krzewy: porzeczka czerwona, leszczyna i dereń. W runie występuje: wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, jaskier kaszubski,  fiołek przedziwny,  kopytnik pospolity.

przekop.jpg

Kaskada  wodna

przekop%20mapa.jpg


Opracował: M. Dolota, fot. E. Sychut-Czapla
 

Położony w gminie Korczew.