07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Rezerwat przyrody - NPK

"Podjabłońskie"

Rezerwat florystyczny o powierzchni 38,48 ha, utworzony w roku 2005  na terenie Nadleśnictwa Sokołów w gminie Ceranów. Chroni naturalne  fragmenty zanikającej dąbrowy świetlistej oraz bór mieszany z sierpikiem barwierskim.

Czytaj dalej...

"Wilcze Błota"

Rezerwat krajobrazowy utworzony w 1996 roku na obszarze 89,26 ha na terenie Nadleśnictwa Łochów w gminie Łochów. Obejmuje różnorodne  zbiorowiska roślinne, wykształcone na oligotroficznych glebach bielicowych, bagiennych oraz torfowych.

Czytaj dalej...