07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych,  źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

W Nadbużańskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie utworzono 278 pomników. Najczęściej chronionymi gatunkami są dęby szypułkowe, lipy drobnolistne i jesiony wyniosłe. Wśród nich dominują pojedyncze drzewa, grupy  i aleje drzew.  Mnieszy udział choć równie ważny stanowią: wzgórze ostańcowe (1), kolonia mrowisk (1), głazy narzutowe (3), sosna  z gniazdem bociana czarnego (1) i grzyb podziemny (1). Rozmieszczenie i różnorodność pomników na terenie samego NPK przedstawia poniższa tabela.

Do najciekawszych i najokazalszych pomników należą:
- lipa drobnolistna we wsi Miednik o obwodzie pnia 637 cm,
- dąb szypułkowy we wsi Ocięte o obwodzie pnia 656 cm,
- aleja lipowa w Ceranowie o długości 3 km i liczbie 441 drzew,
- grupa jałowców pospolitych o obwodach pni 74 cm we wsi Wszebory.
Niestety  mimo ochrony drzewa usychają, są niszczone przez pioruny i wywracane przez wiatr.
W gminie Ceranów 2 grusze pospolite zostały wywrócone przez wiatr, a w gminie Sadowne zniesiono statut pomnika z dębu szypułkowego  w wyniku jego pożaru.

Wykaz pomników na terenie NPK:

 Gmina

Drzewa

Grupa drzew

Aleja drzew

Inne

 Razem

Ceranów

18

5

 

1

24

Jadów

6

1

 

 

7

Korczew

16

7

2

2

27

Kosów Lacki

5

6

 

 

11

Liw

1

 

 

 

1

Łochów

42

6

2

1

51

Miedzna

7

1

 

1

9

Nur

2

1

 

 

3

Pokrzywnica

 

 

1

 

1

Pułtusk

5

 

 

 

5

Repki

12

 

 

1

13

Sabnie

 

 

 

1

1

Sadowne

42

5

2

 

49

Stoczek

27

8

 

1

36

Sterdyń

3

1

2

 

6

Zaręby Kościelne

 

2

 

 

2

 

 

 

 

Razem

278

 • Aleja 189 drzew (lipa drobnolistna) w gminie Pokrzywnica
 • Aleja jesionowa w gminie Łochów
 • Dąb szypułkowy nad Bugiem gmina Łochów
 • Dąb szypułkowy w Brzuzie gmina Łochów
 • Dąb szypułkowy z figurką w gminie Łochów
 • Dęby na cmentarzu w Stoczku
 • Dęby szypułkowe w gminie Łochów
 • Grupa 5 drzew (w tym sosna czarna) w gminie Stoczek
 • Głaz narzutowy w Łochowie
 • Lipa drobnolistna w gminie Stoczek
 • Sosna dwupienna w gminie Sadowne
 • Sosna zwyczajna (Chopina) w gminie Sadowne
 • Wywrócona grusza w gminie Kosów Lacki
 • Wzgórze ostańcowe w gminie Ceranów