07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Chirurgia i leczenie drzew pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

Krótka historia.

Nadbużański Park Krajobrazowy prowadził od 1999 roku zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody na swoim terenie i otuliny, co pozwalało na zachowanie w dobrej kondycji zdrowotnej, wiekowych i cennych przyrodniczo elementów miejscowych ekosystemów.

W 2008 roku w ramach projektu finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udało się wykonać opryski zwalczające szrotówka kasztanowcowiaczka na 22 kasztanowcach zwyczajnych objętych ochroną pomnikową. Prace przeprowadzane były w okresie maj-czerwiec w czasie wzmożonego wylotu motyli. Dzięki tego typu zabiegowi liście na kasztanowcach pozostały zielone, aż do późnej jesieni. W lipcu i wrześniu były wykonane zabiegi chirurgiczne na 192 pomnikowych drzewach z gatunku: lipa drobnolistna, klon pospolity, dąb szypułkowy. Cięcia pielęgnacyjne poprawiły statykę drzew, dodatkowo założone zostały elastyczne wiązania, które zapobiegają zniszczeniu drzew w czasie silnych wiatrów i burz.
Działania obecne
W roku 2013 wznowiono program ochrony drzew pomnikowych poprzez ich chirurgię i leczenie. Wytypowano 9 pomników przyrody w tym 8 starych drzew ( gatunku dąb szypułkowy - 7 sztuk i   sosna pospolita – 1 sztuka) oraz aleję składającą się z 47 drzew gatunku świerk pospolity i 11 sztuk jesion wyniosły.

w1%20kopiowanie.jpg

w2%20kopiowanie.jpg

w3%20kopiowanie.jpg

Leczenie i chirurgia (zabiegi konserwacyjne) przyniosą pozytywne efekty:
poprawi kondycję zdrowotną i warunki życia drzew,
poprawi statykę, konstrukcję i żywotność korony,
zachowa cenne elementy dziedzictwa przyrodniczego i gatunki rodzimej przyrody,
zahamuje procesy destrukcyjne drzew i oddali w czasie konieczność ich wycięcia,
zachowa stare drzewa oraz zwiększy się liczba i różnorodność dziuplaków,
zapobiegnie rozdwojeniu się i rozerwaniu się pnia drzewa,
zminimalizuje zagrożenie dla odwiedzający cmentarz (aleję, park),
wzmocni wrażliwość społeczeństwa na problemy ochrony przyrody,
zachowa cenne przyrodniczo elementy miejscowych ekosystemów i ekotypów,
zapobiegnie negatywnej opinii zmierzającej do likwidacji pomników przyrody.

w4%20kopiowanie.jpg

w5%20kopiowanie.jpg


Do tej cennej akcji swój udział zadeklarowały Gminy Sadowne i Łochów oraz Nadleśnictwo Łochów.

3.png

2.png

1.png

beznazwy.png


Chirurgia i leczenie drzew pomników przyrody na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11 100,00 zł