07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Parki Krajobrazowe - NPK

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
 
Na obszarze województwa mazowieckiego znajduje się 9 parków krajobrazowych:
Brudzeński Park Krajobrazowy
Chojnowski Park Krajobrazowy
Kozienicki Park Krajobrazowy
Mazowiecki Park Krajobrazowy
Nadbużański Park Krajobrazowy
Bolimowski Park Krajobrazowy (park graniczny)
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (park graniczny)
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (park graniczny)
Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu (park graniczny)

Czytaj dalej...