07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu  obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

Nadbużański Park Krajobrazowy nie jest samotną wyspą i jest połączony z innymi formami ochrony obszarowej takimi jak Natura 2000 i Obszary Chronionego Krajobrazu (OCHK), które w województwie mazowieckim zajmują niemal 50 % powierzchni. W ten sposób stworzone zostały korytarze ekologiczne z sąsiednimi wschodnimi województwami.
Od zachodu w gminie Pułtusk otulina NPK enklawy narwiańskiej graniczy z Nasielsko-Karniewskim OCHK, a od wschodu rzeki Narwi Puszcza Biała łączy go z Doliną Bugu. Dolina Dolnej Narwi to obszar Natura 2000 powiązany z pólnocnymi terenami chronionymi naszego kraju.
Od południa Dolina Liwca (południowo-zachodnia otulina NPK) łączy się z Siedlecko-Węgrowskim OCHK. Połączenie między  kompleksem głównym NPK, a enklawą korczewską uzupełnia Nadbużański OCHK  oraz Doliny Bugu i Nurca w województwie podlaskim.
Najbardziej wysunięty na wschód teren NPK enklawa korczewska graniczy bezpośrednio z Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu w województwie lubelskim.

  • Nadbużański OChK
  • Nasielsko-Karniewski OCHK
  • Siedlecko-Węgrowski OCHK
  • Siedlecko-Węgrowski OCHK2
  • Siedlecko-Węgrowski OCHK3
  • Warszawski OCHK