05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - MPK

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka nie zostały formalnie zatwierdzone zespoły przyrodniczo - krajobrazowe.