05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

"Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego""

  • rok utworzenia - 1977
  • powierzchnia - 20,97 ha
  • typ - faunistyczny / mieszany (Fn/M)
  • zamknięty dla ruchu turystycznego; dopuszczony do zwiedzania po czarnym szlaku turystycznym i ścieżce dydaktycznej "Łabędzim szlakiem", które prowadzą do punktu widokowego.

Leży na wschód od Karczewa. Jego centralną część zajmuje płytkie jezioro potorfowe o powierzchni 7 ha porośnięte roślinnością wodną. Wokół jeziora znajdują się zespoły leśne charakterystyczne dla terenów torfowiskowych i podmokłych. Bogatą faunę można obserwować z punktu widokowego, do którego prowadzi czarny szlak.

na_torfach.gif