05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

"Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego"

  • rok utworzenia - 1952;
  • powierzchnia - 113,56 ha;
  • typ - fitocenotyczny / lasów i borów (Fi/L);

Leży w granicach gminy Warszawa-Wawer. Drzewostan lipowo-dębowy i sosnowo-dębowy charakterystyczny niegdyś dla Mazowsza. Chroni dobrze zachowany fragment naturalnego lasu liściastego i mieszanego. Z roślin rzadkich i chronionych występuje tu lilia złotogłów oraz konwalia majowa. Rezerwat jest ostoją zwierząt, rzadko spotykanych w okolicach Warszawy, np. borsuka i kuny leśnej oraz ptaków: dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego, myszołowa i gołębiarza.

sobieskiego.jpg

Mapka:

las_sobieskiego.gif