05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Parki Krajobrazowe - MPK

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Na obszarze województwa mazowieckiego znajduje się 9 parków krajobrazowych:

  • Brudzeński Park Krajobrazowy
  • Chojnowski Park Krajobrazowy
  • Kozienicki Park Krajobrazowy
  • Mazowiecki Park Krajobrazowy
  • Nadbużański Park Krajobrazowy
  • Bolimowski Park Krajobrazowy (park graniczny)
  • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (park graniczny)
  • Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (park graniczny)
  • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu (park graniczny)