05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Obszary chronionego krajobrazu - MPK

Obszar chronionego krajobrazu  obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.  
 
 
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

na terenie m.st. Warszawy, dzielnica - Wawer, dzielnica - Wesoła
miasta: Otwock, Józefów, Karczew: gminy: Wiązowna, Celestynów.
 

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu
 
miasta i gminy: Kołbiel, Osieck, Sobienie - Jeziory, Pilawa,