logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - KPK

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. Ryszarda Zaręby nie zostały formalnie zatwierdzone zespoły przyrodniczo - krajobrazowe.