logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Rezerwat przyrody „Ponty Dęby”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 50,40 ha, utworzony w 1998 r., położony w gminie Pionki, na terenie nadleśnictwa Kozienice, obręb Pionki.

Rezerwat zlokalizowany jest na płn.-wsch. od wsi Jaroszki Ostrownica i od północnego zachodu graniczy z rezerwatem „Ponty im. T. Zielińskiego”. Teren rezerwatu jest pofałdowany, w jego płn.-wsch. części przebiega wał wydmowy, osiągający10 mwysokości względnej. Głównym przedmiotem ochrony są tu drzewostany dębowe na siedlisku lasu mieszanego, z domieszką jodły i świerka. Na niewielkiej powierzchni, na skłonach wydm występują fragmenty dąbrowy świetlistej. Dęby w rezerwacie, osiągające wiek do 200 lat, należą do najbardziej dorodnych w Puszczy Kozienickiej. Spośród rzadszych gatunków ptaków gniazdują tu m.in.: jastrząb i dzięcioł czarny.

  • 12
  • 13