logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Rezerwat przyrody „Ciszek”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 40,28 ha, utworzony w 1982 r., położony w gminie Pionki, na terenie nadleśnictwa Radom, obręb Jedlnia.

Rezerwat położony jest w zachodniej części Puszczy Kozienickiej, w centrum kompleksu leśnego pomiędzy wsiami Jedlnia Kościelna i Jastrzębia. Teren rezerwatu jest niemal zupełnie płaski. Głównym celem ochrony jest zachowanie naturalnego stanowiska jodły na północnej granicy zasięgu. W rezerwacie dominuje charakterystyczny dla Puszczy Kozienickiej bór mieszany z udziałem jodły, mniejsze obszary zajmuje las mieszany i grąd. Poza jodłą głównymi składnikami drzewostanu są: dąb, grab i sosna, w domieszce występują zaś jawor i lipa. Drzewostan ma zróżnicowaną strukturę wiekową. Najcenniejsze są mające charakter naturalny partie starodrzewu jodłowo-dębowego w wieku 130-160 lat. W runie leśnym rosną m.in.: lilia złotogłów, kokoryczka wonna, groszek wiosenny, przytulia wiosenna, przylaszczka pospolita i zawilec gajowy. Rezerwat jest także ostoją zwierzyny m.in.: saren i dzików. Można tu spotkać: myszołowa zwyczajnego, pełzacza leśnego, rudzika, wilgę, dzięcioła dużego, drozda śpiewaka, kukułkę.

  • 6
  • 6jpg